23. 8. 2019  2:04 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Regenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparke
Názov témy anglicky: Regeneration of solvents with ionic liquid in short-path vacuum evaporator
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Abstrakt: Regenerácia rozpúšťadiel s fosfóniovými iónovými kvapalinami (IK) nasýtenými karboxylovou kyselinou vo vákuovej krátkocestnej odparke so stieraným filmom. Experimentálne určenie podmienok regenerácie na dosiahnutie čo najvyššieho výťažku kyseliny z kvartérneho extraktu. Detailnejší opis destilácie binárnych roztokov. Návrh regeneračného procesu s materiálovou a tepelnou bilanciou. Publikácie vedúceho sú na web stránke https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/?ev=prf_highlObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.