May 25, 2019   11:22 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Title of topic in English: Analytical-chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Summary: 1. Príprava a analytická charakterizácia biosenzorov na báze DNA 2. Spektrofotometrická detekcia účinkov nanomateriálov 3. Elektrochemická detekcia účinkov vybraných nanočastíc voči DNA Biosenzory sú vysoko špecifické, účinné a pritom malé a lacné analytické zariadenia využívané pre detekciu vybraných bioanalytov, chemikálií, liečiv a látok znečisťujúcich životné prostredie. Biozložky na báze nukleových kyselín sú perspektívne pre hodnotenie možného rizikového účinku nanomateriálov voči štruktúre DNA. Osobitným prípadom je tvorba reaktívnych foriem kyslíka stimulovaná UV žiarením v prítomnosti nanomateriálov. Cieľom práce je vyšetrenie takýchto účinkov vybraných kovových nanočastíc.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.