26. 8. 2019  8:53 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analyticko-chemické hodnotenie účinkov vybraných nanočastíc voči DNA
Názov témy anglicky: Analytical-chemical evaluation of effects of selected nanoparticles towards DNA
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Abstrakt: 1. Príprava a analytická charakterizácia biosenzorov na báze DNA 2. Spektrofotometrická detekcia účinkov nanomateriálov 3. Elektrochemická detekcia účinkov vybraných nanočastíc voči DNA Biosenzory sú vysoko špecifické, účinné a pritom malé a lacné analytické zariadenia využívané pre detekciu vybraných bioanalytov, chemikálií, liečiv a látok znečisťujúcich životné prostredie. Biozložky na báze nukleových kyselín sú perspektívne pre hodnotenie možného rizikového účinku nanomateriálov voči štruktúre DNA. Osobitným prípadom je tvorba reaktívnych foriem kyslíka stimulovaná UV žiarením v prítomnosti nanomateriálov. Cieľom práce je vyšetrenie takýchto účinkov vybraných kovových nanočastíc.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.