May 19, 2019   8:45 a.m. Gertrúda
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie bezpečnosti cestnej dopravy v okrese (podľa bydliska študenta)
Title of topic in English: Assessment of road safety in region
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Summary: Na základe štatistických údajov a podkladov okresnej dopravnej polície zhodnotiť úroveň bezpečnosti cestných komunikácií vo vybranom okrese a porovnať ju so stavom v SR, popísať a zdokumentovať konkrétne nehodové úseky a uviesť vlastný návrh riešenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy. Upozornenie: K danej téme je niekedy problémom získať potrebné podklady. Téma je vhodná len pre tých, ktorí majú reálnu možnosť získať podklady priamo od okresnej dopravnej polície. Výber konkrétneho okresu je potrebné nechať si odsúhlasiť vedúcim práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.