Sep 21, 2019   4:32 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Food Technology (IFSN FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Title of topic in English: Probiotic dairy products in Slovakia
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Summary: Vzhľadom na súčasnú legislatívu nie je možné uvádzať žiadne zdravotné tvrdenia, týkajúce sa probiotických kmeňov na obaloch mliekarenských produktov. Z tohto dôvodu je pomerne málo domácich mliečnych produktov s obsahom probiotík na pultoch predajní. Naši výrobcovia hľadajú spôsoby ako komunikovať zdravotné prínosy pre spotrebiteľov, tak aby neboli v rozpore s legislatívou. Cieľom práce bude zmapovať mliečne výrobky s probiotikami na našom trhu, použité kmene, uvedenie počtu živých baktérií a spôsob marketingovej komunikácie smerom k spotrebiteľovi. Súčasťou práce by mohol byť aj prieskum o povedomí a znalostiach slovenských spotrebiteľov o probiotikách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.