Oct 15, 2019   6:20 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Title of topic in English: Mathematical modelling of natural aroma production in system of two membrane bioreactors
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je matematické modelovanie hybridného systému na výrobu prírodných aróm (fenylacetaldehyd, kyselina fenyloctová, 2-fenyletanol) pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom reaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora, v ktorom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd a kyselinu fenyloctovú. Keďže vyrobený produkt (fenylacetaldehyd) je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu umiestneného v druhom bioreaktore sa bude kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať. Navrhnutý systém sa porovná z hľadiska efektivity so systémom s oddelenou produkciou jednotlivých aróm. Úloha je riešená v rámci projektov VEGA 1/0687/16 a APVV-16-0111.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.