15. 10. 2019  18:11 Terézia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Název tématu anglicky: Material and energetic integration of vacuum residue gasifier into a refinery
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Ťažké ropné zvyšky po konverzných procesoch sú zvyčajne buď spaľované ako palivo na teplárni v rafinérii, resp. predávané po úprave ako palivo do (lodných) motorov. Alternatívny spôsob ich spracovania je ich splyňovanie, pričom vyrobený plyn je potrebné pomerne komplikovane čistiť, avšak dá sa z neho následne vydeliť vodík na použitie v rafinérii a zvyšný plyn použiť napríklad v paroplynovom cykle alebo v klasických parných kotloch. Cieľom práce je analyzovať okolnosti a podmienky, ktoré si vyžaduje takýto system (splyňovanie s kyslíkom? treba kyslikáreň; ako čistiť plyn, ako využiť optimálne teplo z chladenia plynu, dopad na výrobu elektrickej energie a pod.) a vlastne či niečo takéto môže byť pre rafinériu veľkým prínosom alebo skôr priveľkým investičným nákladom bez dobrej návratnosti. Návrh základnej materiálovej a tepelnej bilancie systému, návrh zariadenia/zariadení na rekuperáciu tepla.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.