Oct 19, 2019   4:50 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Title of topic in English: Material and energetic integration of vacuum residue gasifier into a refinery
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Ťažké ropné zvyšky po konverzných procesoch sú zvyčajne buď spaľované ako palivo na teplárni v rafinérii, resp. predávané po úprave ako palivo do (lodných) motorov. Alternatívny spôsob ich spracovania je ich splyňovanie, pričom vyrobený plyn je potrebné pomerne komplikovane čistiť, avšak dá sa z neho následne vydeliť vodík na použitie v rafinérii a zvyšný plyn použiť napríklad v paroplynovom cykle alebo v klasických parných kotloch. Cieľom práce je analyzovať okolnosti a podmienky, ktoré si vyžaduje takýto system (splyňovanie s kyslíkom? treba kyslikáreň; ako čistiť plyn, ako využiť optimálne teplo z chladenia plynu, dopad na výrobu elektrickej energie a pod.) a vlastne či niečo takéto môže byť pre rafinériu veľkým prínosom alebo skôr priveľkým investičným nákladom bez dobrej návratnosti. Návrh základnej materiálovej a tepelnej bilancie systému, návrh zariadenia/zariadení na rekuperáciu tepla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.