Oct 24, 2019   6:39 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Title of topic in English: Heat source switching from fuel gas to steam analysis for rectifying columns in a refinery
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Práca bude realizovaná v spolupráci so SLOVNAFT a.s. V Slovnafte sú viaceré kolóny (najmä na Aromátoch) vykurované malými pecami (niekoľko MWt), kde by bol potenciál nahradiť tieto pece varákmi vykurovanými 3,5 MPa parou dostupnou z podnikového rozvodu. Dané male piecky sú pomerne neefektívne, predpokladané účinnosti okolo 70-80 %. Analýza by mala byť zameraná jednak na tepelné bilancie daných kolón a ich pecí, teplôt vo varákoch, premenlivosti ich tepelných výkonov a z toho plynúce navrhnutie nových varákov (teplovýmennej plochy a následne odhad nákladov) a predbežné zistenie rozsahu potrebných investícií v prípade, že zmena zdroja tepla je z hľadiska prevádzkových nákladov ekonomicky opodstatnená. Zároveň bude treba posúdiť dopad na prevádzkovanie a bilanciu parnej siete a siete vykurovacích plynov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.