26. 8. 2019  11:01 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Názov témy anglicky: Heat source switching from fuel gas to steam analysis for rectifying columns in a refinery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Práca bude realizovaná v spolupráci so SLOVNAFT a.s. V Slovnafte sú viaceré kolóny (najmä na Aromátoch) vykurované malými pecami (niekoľko MWt), kde by bol potenciál nahradiť tieto pece varákmi vykurovanými 3,5 MPa parou dostupnou z podnikového rozvodu. Dané male piecky sú pomerne neefektívne, predpokladané účinnosti okolo 70-80 %. Analýza by mala byť zameraná jednak na tepelné bilancie daných kolón a ich pecí, teplôt vo varákoch, premenlivosti ich tepelných výkonov a z toho plynúce navrhnutie nových varákov (teplovýmennej plochy a následne odhad nákladov) a predbežné zistenie rozsahu potrebných investícií v prípade, že zmena zdroja tepla je z hľadiska prevádzkových nákladov ekonomicky opodstatnená. Zároveň bude treba posúdiť dopad na prevádzkovanie a bilanciu parnej siete a siete vykurovacích plynov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.