Sep 23, 2019   8:54 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
Title of topic in English: Proposal for optimal layout for cooling of polymeration reactors on PP3 Unit by cooling water
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Práca bude riešená v rámci ZoD so SLOVNAFT, a.s. Táto optimalizačná štúdia sa bude venovať vodnému chladeniu polymerizačných reaktorov na VJ PP3, ktoré v súčasnosti je charakterizované zanášaním chladičov z oboch strán a možným obmedzením produkcie polyméru do budúcna. Cieľom práce je: - literárna rešerš problematiky vodného chladenia - zmapovanie jestvujúceho stavu vodného chladenia reaktorov - návrh, prepočet a posúdenie variantov riešenia - identifikácia optimálneho riešenia a odhad jeho investičnej náročnosti Konzultant za SLOVNAFT: Ing. Tibor MargetínyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.