19. 8. 2019  18:09 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
Názov témy anglicky: Proposal for optimal layout for cooling of polymeration reactors on PP3 Unit by cooling water
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Práca bude riešená v rámci ZoD so SLOVNAFT, a.s. Táto optimalizačná štúdia sa bude venovať vodnému chladeniu polymerizačných reaktorov na VJ PP3, ktoré v súčasnosti je charakterizované zanášaním chladičov z oboch strán a možným obmedzením produkcie polyméru do budúcna. Cieľom práce je: - literárna rešerš problematiky vodného chladenia - zmapovanie jestvujúceho stavu vodného chladenia reaktorov - návrh, prepočet a posúdenie variantov riešenia - identifikácia optimálneho riešenia a odhad jeho investičnej náročnosti Konzultant za SLOVNAFT: Ing. Tibor MargetínyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.