Oct 18, 2019   8:28 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu
Title of topic in English: Proposal for material and energy coupled industrial cluster on the black liquor basis
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Čierny lúh, ako vedľajší produkt papierenského priemyslu, predstavuje zdroj energie z biomasy dostupný vo veľkej papierni v stovkách tisíc ton ročne. Na báze tohto zdroja energie je možné popri papierni postaviť priemyselný klaster využívajúci tento lacný zdroj tepla na zabezpečenie jeho potreby pre najmä potravinársky priemysel (i sezónny) a kogeneráciu elektrickej energie. Práca bude zameraná na analýzu synergií kombinácie papierenského priemyslu s inými priemyselnými odvetviami, pričom srdcom celku bude model jednotky na spaľovanie, resp. splyňovanie čierneho lúhu. Zvážená bude aj možnosť výroby chemikálií zo syntézneho plynu zo splyňovania lúhu. Zohľadnená bude aj možnosť výhodného výkupu kogenerovanej elektrickej energie formou doplatku, alternatívne dopad jeho nezískania na celkové výrobné zameranie klastra. Práca bude zameraním spadať do intencií projektu doc. Haydaryho APVV-15-0148 .Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.