17. 8. 2019  19:00 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu
Názov témy anglicky: Proposal for material and energy coupled industrial cluster on the black liquor basis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Čierny lúh, ako vedľajší produkt papierenského priemyslu, predstavuje zdroj energie z biomasy dostupný vo veľkej papierni v stovkách tisíc ton ročne. Na báze tohto zdroja energie je možné popri papierni postaviť priemyselný klaster využívajúci tento lacný zdroj tepla na zabezpečenie jeho potreby pre najmä potravinársky priemysel (i sezónny) a kogeneráciu elektrickej energie. Práca bude zameraná na analýzu synergií kombinácie papierenského priemyslu s inými priemyselnými odvetviami, pričom srdcom celku bude model jednotky na spaľovanie, resp. splyňovanie čierneho lúhu. Zvážená bude aj možnosť výroby chemikálií zo syntézneho plynu zo splyňovania lúhu. Zohľadnená bude aj možnosť výhodného výkupu kogenerovanej elektrickej energie formou doplatku, alternatívne dopad jeho nezískania na celkové výrobné zameranie klastra. Práca bude zameraním spadať do intencií projektu doc. Haydaryho APVV-15-0148 .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.