Oct 19, 2019   2:35 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhu
Title of topic in English: Analysis and modelling of highly integrated black liquor evaporator
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Zahusťovanie čierneho lúhu na integrovanej odparke zahŕňa v sebe problematiku prestupu hybnosti, tepla aj látky, navyše so špecifikami ktoré so sebou prináša tento materiál. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model viacčlennej priemyselnej odparky na zahusťovanie čierneho lúhu zo vstupnej sušiny 17 % hmot. na výsledných 75 % hmot. o prietoku 3000 ton sušiny denne, včítane predodparky na báze MVR, stripovacích kolón vodných kondenzátov, metanolovej kolóny a systému nekondenzovateľných plynov. Model bude slúžiť na: - kontrolu prevádzkových parametrov - identifikáciu príčin odklonu odparky od hospodárneho prevádzkovania a to najmä odchádzajúceho teplejšieho primárneho parného kondenzátu z odparky a nedosahovanie projektovaného indexu hospodárnosti odparky Konzultanti za MONDI: Ing. Matúš Habánek, Ing. Tomáš SüttőLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.