26. 8. 2019  11:02 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza a modelovanie vysokointegrovanej odparky čierneho lúhu
Názov témy anglicky: Analysis and modelling of highly integrated black liquor evaporator
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Zahusťovanie čierneho lúhu na integrovanej odparke zahŕňa v sebe problematiku prestupu hybnosti, tepla aj látky, navyše so špecifikami ktoré so sebou prináša tento materiál. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model viacčlennej priemyselnej odparky na zahusťovanie čierneho lúhu zo vstupnej sušiny 17 % hmot. na výsledných 75 % hmot. o prietoku 3000 ton sušiny denne, včítane predodparky na báze MVR, stripovacích kolón vodných kondenzátov, metanolovej kolóny a systému nekondenzovateľných plynov. Model bude slúžiť na: - kontrolu prevádzkových parametrov - identifikáciu príčin odklonu odparky od hospodárneho prevádzkovania a to najmä odchádzajúceho teplejšieho primárneho parného kondenzátu z odparky a nedosahovanie projektovaného indexu hospodárnosti odparky Konzultanti za MONDI: Ing. Matúš Habánek, Ing. Tomáš SüttőObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.