21. 9. 2019  15:53 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Název tématu anglicky: Differencial Inhibition of Aldose Reductase
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Aldózareduktáza, terapeutický cieľ v prevencii rozvoja diabetických komplikácii, patrí medzi polysubstrátové enzýmy. Mnohé substráty aldózareduktázy sú metabolicky významné látky, ktorých inhibícia však nie je žiaduca. Štúdium a vývoj inhibítorov so substrátovou selektivitou je preto kľúčový pri vývoji perspektívneho terapeutika v prevencii rozvoja diabetických komplikácií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.