Sep 19, 2019   11:04 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Title of topic in English: Differencial Inhibition of Aldose Reductase
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Hronská, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Hronská, PhD.
Summary: Aldózareduktáza, terapeutický cieľ v prevencii rozvoja diabetických komplikácii, patrí medzi polysubstrátové enzýmy. Mnohé substráty aldózareduktázy sú metabolicky významné látky, ktorých inhibícia však nie je žiaduca. Štúdium a vývoj inhibítorov so substrátovou selektivitou je preto kľúčový pri vývoji perspektívneho terapeutika v prevencii rozvoja diabetických komplikácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.