25. 8. 2019  21:52 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Názov témy anglicky: Differencial Inhibition of Aldose Reductase
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Aldózareduktáza, terapeutický cieľ v prevencii rozvoja diabetických komplikácii, patrí medzi polysubstrátové enzýmy. Mnohé substráty aldózareduktázy sú metabolicky významné látky, ktorých inhibícia však nie je žiaduca. Štúdium a vývoj inhibítorov so substrátovou selektivitou je preto kľúčový pri vývoji perspektívneho terapeutika v prevencii rozvoja diabetických komplikácií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.