12. 8. 2020  2:35 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti prípravy maltotriózy z pululánu
Názov témy anglicky: The Possibilities of Maltotriose Preparation from Pullulan
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na posúdenie možností prípravy maltotriózy z prírodného polyméru, pululánu, ktorý obsahuje jednotky maltotriózy spojené alfa-1,6-glukozidickou väzbou. Maltotrióza má svoje uplatnenie najmä v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.