14. 10. 2019  11:30 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Biokatalytická príprava alkylgalaktozidov
Název tématu anglicky: Biocatalytic Preparation of Alkylgalactosides
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Alkylglykozidy vznikajú v priebehu enzýmovej reakcie, ktorá je katalyzovaná β-galaktozidázou, v prítomnosti laktózy a alkoholu. Tieto látky majú význam najmä z hľadiska ekologickej prípravy biologicky rozložiteľných detergentov, ktoré sa aplikujú do čiastiacich a kozmetických bioproduktov. Vďaka ich nízkej toxicite, dobrej stabilite, vysokej povrchovej aktivite a ich antimikrobiálnemu účinku ako aj zvýšenému dopytu po bio-produktoch v domácnostiach, postupne vzrastá záujem o biotechnologický spôsob prípravy týchto látok.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.