Oct 15, 2019   4:06 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biokatalytická príprava alkylgalaktozidov
Title of topic in English: Biocatalytic Preparation of Alkylgalactosides
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Hronská, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Hronská, PhD.
Summary: Alkylglykozidy vznikajú v priebehu enzýmovej reakcie, ktorá je katalyzovaná β-galaktozidázou, v prítomnosti laktózy a alkoholu. Tieto látky majú význam najmä z hľadiska ekologickej prípravy biologicky rozložiteľných detergentov, ktoré sa aplikujú do čiastiacich a kozmetických bioproduktov. Vďaka ich nízkej toxicite, dobrej stabilite, vysokej povrchovej aktivite a ich antimikrobiálnemu účinku ako aj zvýšenému dopytu po bio-produktoch v domácnostiach, postupne vzrastá záujem o biotechnologický spôsob prípravy týchto látok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.