24. 8. 2019  6:21 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biokatalytická príprava alkylgalaktozidov
Názov témy anglicky: Biocatalytic Preparation of Alkylgalactosides
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Alkylglykozidy vznikajú v priebehu enzýmovej reakcie, ktorá je katalyzovaná β-galaktozidázou, v prítomnosti laktózy a alkoholu. Tieto látky majú význam najmä z hľadiska ekologickej prípravy biologicky rozložiteľných detergentov, ktoré sa aplikujú do čiastiacich a kozmetických bioproduktov. Vďaka ich nízkej toxicite, dobrej stabilite, vysokej povrchovej aktivite a ich antimikrobiálnemu účinku ako aj zvýšenému dopytu po bio-produktoch v domácnostiach, postupne vzrastá záujem o biotechnologický spôsob prípravy týchto látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.