27. 9. 2020  5:35 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Biokatalytický potenciál epoxidhydroláz u baktérií Rhodoccocus sp.
Názov témy anglicky: Biocatalytic potencial of epoxide hydrolases from bacteria Rhodococcus sp.
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt:
Predmetom záverečnej práce bude mapovať epoxidhydrolázy u bakteriálnych kmeňov rodu Rhodoccocus sp., určenie substrátovej a reakčnej špecificity týchto enzýmov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.