24. 8. 2019  0:03 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biotechnologická príprava maltooligosacharidov
Názov témy anglicky: Biotechnological Preparation of Maltooligosaccharides
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Hronská, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca je zameraná na prípravu bioaktívnych látok, medzi ktoré patria aj maltooligosacharidy. Vrámci tejto práce preto budú popísané vlastnosti a využitie týchto látok, ako aj charakteristika vhodných enzýmov, resp. mikroorganizmov pre ich produkciu. V experimentálnej časti práce budú uskutočnené experimenty, v ktorých budú optimalizované podmienky pre maximalnu produkciu vybraných maltooligosacharidov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BIOTE biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.