12. 8. 2020  2:43 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov
Názov témy anglicky:
Biotechnological Preparation of Maltooligosaccharides
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Helena Hronská, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Záverečná práca je zameraná na prípravu bioaktívnych látok, medzi ktoré patria aj maltooligosacharidy. Vrámci tejto práce preto budú popísané vlastnosti a využitie týchto látok, ako aj charakteristika vhodných enzýmov, resp. mikroorganizmov pre ich produkciu. V experimentálnej časti práce budú uskutočnené experimenty, v ktorých budú optimalizované podmienky pre maximalnu produkciu vybraných maltooligosacharidov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.