Oct 23, 2019   9:41 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvou
Title of topic in English: Design a process for the recarbonization of drinking water using a fluidized bed reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Vápnik a horčík patria k významným látkam v pitnej vode. Ich nedostatok má negatívne vplyvy na ľudské zdravie ako aj korozívne účinky na material vodojemov a distribúčnych sieti. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody, je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom projektu je navrhnúť rekarbonizačné zariadenie, ktoré bude pozostávať z rekarbonizáačný reaktor s fluidizovanou vrstvou (RRFV) polovypáleného dolomitu (PVD) a akumulačnej nádrže na prípravu koncentrovaného roztoku týchto prvkov. Esenciálne biogénne prvky vápnik a horčík sú uvoľňované reakciou s oxidom uhličitým vo vodnom prostredí a po ichzakoncentrovaní budú dávkované do distribučnej siete pitnej vody. Pri návrhu je potrebné zohľadniť kinetiku procesu a hydraulické pomery v RRFV, vrátane zmien veľkosti PVD v priebehu procesu. Na základe zohľadnenia týchto javov a interakcii bude vypracovaný matematický model procesu, ktorý umožní návrh reaktora a jeho efektívnu prevádzku. Pri vypracovaní návrhu budú využité výsledky predchádzajúceho výskumu rekarbonizačného reaktora s fludizovanou vrstvou v laboratórnom meradle.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.