Oct 14, 2019   5:35 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Title of topic in English: Comparison of processes of ozonation and adsorptive ozonation for wastewater treatment
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Diplomová práca bude zameraná na odstraňovanie syntetických špecifických látok, predovšetkým alkylfenolov, z odpadových vôd pomocou procesov s využitím ozónu. Práca bude obsahovať teoretické východiská k danej problematike a experimentálne stanovenie optimálnych hodnôt reakčných podmienok a kinetiky, ako i porovnanie účinností procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie s využitím modifikovaných zeolitov a aktívneho uhlia pri odstraňovaní znečisťujúcich látok. Súčasťou práce bude tiež hodnotenie možných negatívnych účinkov oxidačných produktov na vodné organizmy a na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.