May 30, 2020   5:16 a.m. Ferdinand
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Title of topic in English:
Modelling of the recarbonization process by HCD in fluidized bed reactor
State of topic:
approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Téma diplomovej práce je zameraná na využitie rekarbonizácie na zlepšenie kvality pitnej vody. Problém nízkomineralizovaných pitných vôd sa dostáva do popredia, hlavne kvôli preukázaným zdravotným nevýhodám. Štúdie potvrdzujú vzťah medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia a tvrdosťou vody. Tiež spôsobujú i značné ťažkosti pri úprave a distribúcii vody. Jedná sa o veľmi korozívne vody, ktoré korodujú materiál potrubí a vodojemov. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom teoretickej časti je charakterizovať súčasný stav riešenia problému, postupy rekarbonizácie, ich výhody a nevýhody. Cieľom projektu je charakterizovať frakcie polovypáleného dolomitu (PVD) ako donora horčíka, sledovať vplyv rôznych podmienok procesu na jednotlivé frakcie PVD ako aj na celkový proces rekarbonizácie. Pri štúdiu možností zvyšovania efektívnosti procesu obohacovania vody vápnikom a horčíkom budú využité štatistické metódy spracovania kinetických a hydraulických meraní a postupy viacnásobnej regresnej analýzy pri určovaní najvhodnejších podmienok procesu. Výsledky experimentálneho a matematického modelovania rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou v laboratórnom meradle budú využité pre návrh poloprevádzkového reaktora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.