Sep 23, 2019   7:22 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Degradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónu
Title of topic in English: Degradation, transformation and detoxification of hazardous volatile substances by ozone based processes
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude štúdium využitia systému integrovaných reaktorov v kvapalnej a plynnej fáze s využitím ozónu na transformáciu a mineralizaciu prchavých znečisťujúcich látok typu BTEX (benzén, toluén, etylbenzén, xylén) a zvolených organochlórovaných pesticídov. Budú sledované účinnosti odstraňovania týchto prioritných a relevantných špecifických látok v modelových a reálnych odpadových vodách. Náplňou práce bude testovanie nového plynného ozonizačného reaktora, sledovanie vplyvu parametrov (prietok kyslíka, výkon generátora, teplota, čas), dynamiky prestupu ozónu a účinnosti jeho využitia. Študent sa vo svojej práci bude zaoberať aj sledovaním biologickej rozložiteľnosti a toxicity medziproduktov a produktov oxidácie na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.