14. 10. 2019  13:18 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Degradácia, transformácia a detoxikácie nebezpečných škodlivých prchavých látok procesmi s využitím ozónu
Názov témy anglicky: Degradation, transformation and detoxification of hazardous volatile substances by ozone based processes
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude štúdium využitia systému integrovaných reaktorov v kvapalnej a plynnej fáze s využitím ozónu na transformáciu a mineralizaciu prchavých znečisťujúcich látok typu BTEX (benzén, toluén, etylbenzén, xylén) a zvolených organochlórovaných pesticídov. Budú sledované účinnosti odstraňovania týchto prioritných a relevantných špecifických látok v modelových a reálnych odpadových vodách. Náplňou práce bude testovanie nového plynného ozonizačného reaktora, sledovanie vplyvu parametrov (prietok kyslíka, výkon generátora, teplota, čas), dynamiky prestupu ozónu a účinnosti jeho využitia. Študent sa vo svojej práci bude zaoberať aj sledovaním biologickej rozložiteľnosti a toxicity medziproduktov a produktov oxidácie na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.