17. 10. 2019  2:20 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Digitálne dvojča výmenníka tepla
Názov témy anglicky: Digital Twin of a Heat Exchanger
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Digitálne dvojča je softvérová replika fyzického procesu využiteľná na monitorovanie jeho stavu, predpovedanie vzniku porúch, optimalizáciu jeho využitia a testovanie rôznych “čo ak” scenárov. Cieľom projektu je vytvoriť digitálne dvojča výmenníka tepla skladajúce sa z jeho matematického modelu, spracovania meraných signálov (teploty, prietoky), implementácie simulačného mechanizmu a vizualizácie rôznych scenárov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.