Sep 19, 2019   4:58 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green Team
Title of topic in English: Modeling and Control of an Autonomous Vehicles for the STUBA Green Team
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť matematický model a riadiaci algoritmus pre autonómnu formulu STUBA Green Teamu. Matematický model bude v sebe kombinovať základnú kinematiku dvojstopého vozidla kombinovanú s dynamikou síl pôsobiacich na pneumatiky. Neznáme parametre modelu (napr. priľnavosť pneumatík k povrchu) sa určia metódami odhadu parametrov z nameraných dát. Následne sa skonštruuje vhodný regulátor, ktorý bude ovládať natočenie predných kolies a doprednú rýchlosť tak, aby sa vozidlo pohybovalo po zvolenej trajektórii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.