23. 8. 2019  19:41 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green Team
Názov témy anglicky: Modeling and Control of an Autonomous Vehicles for the STUBA Green Team
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť matematický model a riadiaci algoritmus pre autonómnu formulu STUBA Green Teamu. Matematický model bude v sebe kombinovať základnú kinematiku dvojstopého vozidla kombinovanú s dynamikou síl pôsobiacich na pneumatiky. Neznáme parametre modelu (napr. priľnavosť pneumatík k povrchu) sa určia metódami odhadu parametrov z nameraných dát. Následne sa skonštruuje vhodný regulátor, ktorý bude ovládať natočenie predných kolies a doprednú rýchlosť tak, aby sa vozidlo pohybovalo po zvolenej trajektórii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.