20. 9. 2020  19:26 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Modelovanie a riadenie autonómneho vozidla pre STUBA Green Team
Názov témy anglicky:
Modeling and Control of an Autonomous Vehicles for the STUBA Green Team
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť matematický model a riadiaci algoritmus pre autonómnu formulu STUBA Green Teamu. Matematický model bude v sebe kombinovať základnú kinematiku dvojstopého vozidla kombinovanú s dynamikou síl pôsobiacich na pneumatiky. Neznáme parametre modelu (napr. priľnavosť pneumatík k povrchu) sa určia metódami odhadu parametrov z nameraných dát. Následne sa skonštruuje vhodný regulátor, ktorý bude ovládať natočenie predných kolies a doprednú rýchlosť tak, aby sa vozidlo pohybovalo po zvolenej trajektórii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.