Jun 20, 2019   1:35 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Title of topic in English: Mathematical Modeling and Control of a Bioreactor
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť matematický model bioreaktora, v ktorom prebieha syntéza proteínov. Následne sa z dát identifikujú parametre modelu, aby model čo najpresnejšie vystihoval fyzikálnu podstatu. V ďalšom kroku sa matematický model vhodne zjednoduší, aby bolo možné na jeho základe vytvoriť regulátor. Tento bude ovládať prietoky vstupných prúdov tak, aby bola maximalizovaná kvalita a kvantita produkcie. Efektivita modelovania a riadenia bude overená pomocou počítačových simulácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.