18. 10. 2019  10:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Názov témy anglicky: Mathematical Modeling and Control of a Bioreactor
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť matematický model bioreaktora, v ktorom prebieha syntéza proteínov. Následne sa z dát identifikujú parametre modelu, aby model čo najpresnejšie vystihoval fyzikálnu podstatu. V ďalšom kroku sa matematický model vhodne zjednoduší, aby bolo možné na jeho základe vytvoriť regulátor. Tento bude ovládať prietoky vstupných prúdov tak, aby bola maximalizovaná kvalita a kvantita produkcie. Efektivita modelovania a riadenia bude overená pomocou počítačových simulácií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.