18. 7. 2019  21:21 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Riadenie kmitavých systémov
Název tématu anglicky: Control of Systems with Oscillations
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a experimentálne validovať regulátory slúžiace na potlačovanie kmitov v mnohorozmerových systémoch. Príkladom sú napr. žeriavy, kde cieľom je plynulý pohyb bez nadmerného kmitania. V práci sa najskôr vytvorí matematický model riadeného systému a následne sa na tvorbu regulátorov využijú mnohorozmerové prístupy. Výsledky práce budú validované na procese kyvadla kmitajúceho okolo dolnej stabilnej ustálenej polohy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.