18. 8. 2019  5:22 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie kmitavých systémov
Názov témy anglicky: Control of Systems with Oscillations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a experimentálne validovať regulátory slúžiace na potlačovanie kmitov v mnohorozmerových systémoch. Príkladom sú napr. žeriavy, kde cieľom je plynulý pohyb bez nadmerného kmitania. V práci sa najskôr vytvorí matematický model riadeného systému a následne sa na tvorbu regulátorov využijú mnohorozmerové prístupy. Výsledky práce budú validované na procese kyvadla kmitajúceho okolo dolnej stabilnej ustálenej polohy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.