Oct 20, 2019   4:08 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie kmitavých systémov
Title of topic in English: Control of Systems with Oscillations
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a experimentálne validovať regulátory slúžiace na potlačovanie kmitov v mnohorozmerových systémoch. Príkladom sú napr. žeriavy, kde cieľom je plynulý pohyb bez nadmerného kmitania. V práci sa najskôr vytvorí matematický model riadeného systému a následne sa na tvorbu regulátorov využijú mnohorozmerové prístupy. Výsledky práce budú validované na procese kyvadla kmitajúceho okolo dolnej stabilnej ustálenej polohy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.