17. 10. 2019  13:15 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Degradácia kovových materiálov v kvapalných hnojivách
Název tématu anglicky: Degradation of metallic materials in liquid fertilizers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Korózia materiálov, ktoré prichádzajú do styku s komerčnými kvapalnými hnojivami predstavuje dodatočnú ekonomickú záťaž. Úlohou tohto projektu je sledovanie vplyvu zloženia a koncentrácie korózneho prostredia (komerčné kvapalné hnojivá) na koróziu kovových materiálov používaných v modernej agrochémii. Sleduje sa korózny úbytok a rýchlosť korózie vzoriek kovových materiálov v koróznom prostredí kvapalných hnojív, ako aj morfológia povrchu testovaných vzoriek po korózii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova