18. 10. 2019  1:28 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Degradácia kovových materiálov v kvapalných hnojivách
Názov témy anglicky: Degradation of metallic materials in liquid fertilizers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Korózia materiálov, ktoré prichádzajú do styku s komerčnými kvapalnými hnojivami predstavuje dodatočnú ekonomickú záťaž. Úlohou tohto projektu je sledovanie vplyvu zloženia a koncentrácie korózneho prostredia (komerčné kvapalné hnojivá) na koróziu kovových materiálov používaných v modernej agrochémii. Sleduje sa korózny úbytok a rýchlosť korózie vzoriek kovových materiálov v koróznom prostredí kvapalných hnojív, ako aj morfológia povrchu testovaných vzoriek po korózii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova