Oct 15, 2019   11:35 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Degradácia kovových materiálov v kvapalných hnojivách
Title of topic in English: Degradation of metallic materials in liquid fertilizers
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Summary: Korózia materiálov, ktoré prichádzajú do styku s komerčnými kvapalnými hnojivami predstavuje dodatočnú ekonomickú záťaž. Úlohou tohto projektu je sledovanie vplyvu zloženia a koncentrácie korózneho prostredia (komerčné kvapalné hnojivá) na koróziu kovových materiálov používaných v modernej agrochémii. Sleduje sa korózny úbytok a rýchlosť korózie vzoriek kovových materiálov v koróznom prostredí kvapalných hnojív, ako aj morfológia povrchu testovaných vzoriek po korózii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education