24. 8. 2019  22:01 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových taveninách
Názov témy anglicky: Stability of HP-boron nitride in fluoride melts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na skúmanie stability „hot pressed“ nitridu boritého, ktorý sa bežne používa ako materiál pri vysoko-teplotných aplikáciách v chloridových, fluoridových a kryolitových taveninách. Cieľom projektu je zistiť, ako dobre, a do akých pracovných teplôt je tento materiál pre uvedené aplikácie skutočne stabilný.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova