18. 7. 2019  0:39 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síry
Název tématu anglicky: Stability of the solidified electrolytes containing sulphur
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Doterajšie výskumy zatuhnutých chloridových a fluoridových elektrolytov s obsahom síry naznačujú, že tieto elektrolyty nie sú v celom objeme homogénne, a že sa ich zloženie s časom mení. Tento projekt je preto zameraný na posúdenie stability tuhých elektrolytov s obsahom síry. Testuje sa obsah síry v tuhých elektrolytoch v zvolenom časovom období, ako aj jej priestorová distribúcia v elektrolyte.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova