26. 8. 2019  2:20 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síry
Názov témy anglicky: Stability of the solidified electrolytes containing sulphur
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Doterajšie výskumy zatuhnutých chloridových a fluoridových elektrolytov s obsahom síry naznačujú, že tieto elektrolyty nie sú v celom objeme homogénne, a že sa ich zloženie s časom mení. Tento projekt je preto zameraný na posúdenie stability tuhých elektrolytov s obsahom síry. Testuje sa obsah síry v tuhých elektrolytoch v zvolenom časovom období, ako aj jej priestorová distribúcia v elektrolyte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova