20. 9. 2019  17:59 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Odpadový popolček z výroby celulózy ako druhotná surovina
Název tématu anglicky: Waste ash from cellulose production as a secondary raw material
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: Skúmanie možností využitia odpadového popolčeka (vzniknutého spaľovaním odpadových kalov) z výroby celulózy na využiteľné produkty. Hlavnou súčasťou popolčeka sú sírany, chloridy a uhličitany sodné a draselné. V tejto práci sa bude skúmať kryštalizácia látok z vodných roztokov Na2SO4 – K2SO4 – K2CO3 – Na2CO3.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova