Sep 19, 2019   11:10 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Súčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlín
Title of topic in English: The current state of recovery of alcohols and carbonyl compounds derived from alcoholic fuse oils
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je formou literárnej rešerše zhodnotiť súčasné poznatky biokatalytickej transformácie vyšších alkoholov, aldehydov a ketónov prítomných v biorafinérskom odpade (alkoholových pribudlinách) na vonné a chuťové látky. Hlavná pozornosť bude venovaná novým technológiám a porovnaniu s klasickými (chemickými) postupmi z hľadiska ekonomiky procesu, vplyvu na životné prostredie, kvalitu potravinárskych výrobkov a zdravie človeka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.