Oct 21, 2019   11:03 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Súčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlín
Title of topic in English: The current state of recovery of alcohols and carbonyl compounds derived from alcoholic fuse oils
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je formou literárnej rešerše zhodnotiť súčasné poznatky biokatalytickej transformácie vyšších alkoholov, aldehydov a ketónov prítomných v biorafinérskom odpade (alkoholových pribudlinách) na vonné a chuťové látky. Hlavná pozornosť bude venovaná novým technológiám a porovnaniu s klasickými (chemickými) postupmi z hľadiska ekonomiky procesu, vplyvu na životné prostredie, kvalitu potravinárskych výrobkov a zdravie človeka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.