14. 11. 2019  5:31 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Súčasný stav zhodnocovania alkoholov a karbonylových zlúčenín pochádzajúcich z alkoholových pribudlín
Názov témy anglicky: The current state of recovery of alcohols and carbonyl compounds derived from alcoholic fuse oils
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je formou literárnej rešerše zhodnotiť súčasné poznatky biokatalytickej transformácie vyšších alkoholov, aldehydov a ketónov prítomných v biorafinérskom odpade (alkoholových pribudlinách) na vonné a chuťové látky. Hlavná pozornosť bude venovaná novým technológiám a porovnaniu s klasickými (chemickými) postupmi z hľadiska ekonomiky procesu, vplyvu na životné prostredie, kvalitu potravinárskych výrobkov a zdravie človeka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.