Nov 19, 2019   5:32 a.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovej
Title of topic in English: Conversion of phosphates with sulfuric acid
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Summary: V poslednej dobe sa fosforečné hnojivá stávajú nedostatkovým tovarom a je snaha o využitie nových ložísk prírodných fosfátov na ich výrobu. Preto je dôležité poznať základné podmienky ich konverznej reakcie s kyselinou sírovou ako určenie množstva pripravených vodorozpustných fosforečnanov, tepelného efektu reakcie a časovej závislosti stupňa premeny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education