21. 10. 2019  20:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovej
Názov témy anglicky: Conversion of phosphates with sulfuric acid
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Abstrakt: V poslednej dobe sa fosforečné hnojivá stávajú nedostatkovým tovarom a je snaha o využitie nových ložísk prírodných fosfátov na ich výrobu. Preto je dôležité poznať základné podmienky ich konverznej reakcie s kyselinou sírovou ako určenie množstva pripravených vodorozpustných fosforečnanov, tepelného efektu reakcie a časovej závislosti stupňa premeny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova